Regulamin Konfrontacji Instrumentów Dętych - Oława

REGULAMIN XXV KID - OŁAWA 2016


§ l

Cel XXV Konfrontacji Instrumentów Dętych – Oława 2016:

- ocena poziomu nauczania na instrumentach dętych drewnianych i instrumentach dętych blaszanych w szkołach muzycznych I st. i ogólnokształcących szkołach muzycznych I st.,

- wymiana doświadczeń metodycznych pomiędzy jurorami, a pedagogami szkół muzycznych,

- prezentacja i promocja najzdolniejszych uczniów,

- współzawodnictwo i aktywizacja pracy pedagogów oraz ich uczniów.

 

§ 2

XXV Konfrontacje Instrumentów Dętych – Oława 2016 odbędą się w dniach 15-16 marca 2016 r.

 

§ 3

Lista uczestników zostanie opublikowana na stronie internetowej szkoły: www.olawamuzyczna.com do 1 marca 2016 r.

Warunkiem zakwalifikowania się do konfrontacji jest przesłanie dokładnie wypełnionej karty zgłoszenia uczestnika wraz z dowodem wpłaty wpisowego w nieprzekraczalnym terminie do 5 lutego 2016 r. na adres:

Biuro organizacyjne XXV KID – Oława 2016:

Państwowa Szkoła Muzyczna I st.

im. Jadwigi Szajny-Lewandowskiej

55 - 200 Oława ul. Rynek 12

 

tel./fax.071-313-43-30,

www.olawamuzyczna.com

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 

W przypadku przesyłek pocztowych decyduje data stempla pocztowego.

 

Wpisowe (bezzwrotne) w wysokości 120,00 zł od ucznia należy wpłacić na konto: Rada Rodziców PSM I st. w Oławie BS Oława nr 17 95850007-0010-0000-0404-0002 w terminie do 5 lutego 2016 r.

W tytule przelewu należy podać imię, nazwisko uczestnika oraz nazwę i miasto szkoły, którą uczestnik reprezentuje.

Ze względów organizacyjnych nie będzie możliwości wpłat gotówkowych biurze organizacyjnym konfrontacji.

 

W przypadku dużej ilości zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu przyjmowania zgłoszeń i wcześniejszego zamknięcia listy.

 

§ 4

Wszelkie koszty związane z dojazdem, zakwaterowaniem i wyżywieniem pokrywają szkoły delegujące.

 

§ 5

Konkurs jest jednoetapowy.

 

Konkurs jest otwarty dla uczniów szkół muzycznych I stopnia z Polski i zagranicy i zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach:

I – urodzeni w 2006 r. i młodsi

II – urodzeni w 2003 r. i młodsi

III – urodzeni w 2002 r. i starsi

odrębnie dla instrumentów dętych drewnianych i blaszanych.

 

§ 6

Uczestnikami konfrontacji nie mogą być uczniowie członków Jury.

 

§ 7

Uczestnicy konfrontacji zobowiązani są do wykonania następującego programu:

a) etiuda dowolnie wybrana (dopuszczalne jest wykonanie z nut),

b) utwory dowolne z akompaniamentem (obowiązkowe wykonanie z pamięci).

UWAGA! Program nie może przekraczać 8 minut.

Uczestnicy konfrontacji występują z własnym akompaniatorem.

 

§ 8

OCENA UTWORU obejmuje:

a) dobór programu,

b) stronę techniczną (intonacja, artykulacja, technika gry itd.),

c) walory interpretacyjne.

 

§ 9

Punktacja indywidualna prowadzona jest w grupie instrumentów dętych drewnianych i blaszanych, odrębnie dla każdej z grup.

 

§ 10

Jury XXV Konfrontacji Instrumentów Dętych – Oława 2016 powołuje Dyrektor Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie.

 

§ 11

Harmonogram przesłuchań sporządza PSM I st. W Oławie. Organizatorzy zastrzegają sobie ewentualną zmianę kolejności występów.

UWAGA! Harmonogram przesłuchań po przesłaniu do szkół nie ulega zmianie§ 12

Wszyscy biorący udział w Konfrontacjach otrzymają dyplomy uczestnictwa.

Zdobywcy miejsc od I-go do III-go otrzymują nagrody i dyplomy.

Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.

Decyzje Jury są ostateczne.

 

§ 13

 

Jury może przyznać Grand Prix dla indywidualności konfrontacji (25 pkt.).

 

§ 14

UDZIAŁ NAGRODZONYCH UCZESTNIKÓW W KONCERCIE LAUREATÓW JEST OBOWIĄZKOWY.

 

§ 15

Dyplomy i nagrody są do odebrania wyłącznie w trakcie Koncertu Laureatów i nie będą przesyłane.

 

§ 16

Laureaci I nagrody poprzednich konfrontacji w tej samej kategorii i podgrupie wiekowej nie mogą uczestniczyć w kolejnych konfrontacjach.

 

§ 17

Jurorzy XXV Konfrontacji Instrumentów Dętych – Oława 2016 odbędą konferencje metodyczną z nauczycielami szkół muzycznych.


Regulamin w wersji  pdf.